Better Living

Better Living


Better living er idealistisk forening, der er drevet på non-profit, ulønnet og frivillig basis.


Foreningens primære formål er, at inspirere til bedre livskvalitet for mennesker, der lever med sygdommen  sclerose.


Det gør vi gennem at arrangere kurser, events støttegruppe på facebook, samt rehabiliterings træningsrejser.


Disse er af oplysende, udviklende og netværksskabende karakter.


Livskvalitet med en kronisk sygdom som Sclerose


Da livskvaliteten for mennesker med sclerose ofte ligger lavere end normalbefolkningen, valgte vi at undersøge ved kvantitativ undersøgelse på vores seneste sclerosecamp, hvordan det stod til med forskellige parametre hos vores deltagere, før og efter deres deltagelse på sclerosecampen. Vi målte på følgende parametre: Energi, træthed, kognition, styrke, udholdenhed, balance samt livskvalitet. Ud af en scala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst, var det skønt at se at vores deltageres livskvalitet ændrede sig markant, ved at stige fra et gennemsnit på 3,2 før campen til 4,5 ud af 5, efter campen.

01 Citat fra deltager

 

- jeg kommer til at elske mig selv mere for hver dag der går

02 Citat fra deltager

 

- sådan en tur giver mig mod til at kæmpe videre, også næste gang jeg ligger under gulvbrædderne

03 Citat fra deltager

 

- jeg har helt glemt at jeg har sclerose, jeg er bare et menneske som alle andre

 

Non-profit foreningen Better Living


Anita Gjellan og Tina Strømann har i mange år arbejdet sammen om at arrangere foredrag og kursusforløb, der har haft livskvalitet, netværk samt selvudviking som fokus. Vi arbejder på frivillig og ulønnet basis.


Vi har i de senere år valgt at fokusere på sundhed og sygdom via indgangsvinkler der er sundhedsfaglig funderet, men på områder og måder, der er mere utraditionelle og nyskabende, her er Sclerosecamp på Club La Santa en af Better Livings hjørnestene.


Sclerosecampen på Club La Santa bliver afholdt 1-2 gange om året. Vi udvikler løbende campen, på basis af feedback fra vores deltagere, og vores partnere, som har stor faglig viden og masser af erfaring fra Club La Santa.


Vi udvikler nye tiltag i samspillet med vores deltagere,  egne ideer samt de strømninger vi opfanger i tiden. 

Igennem Better Living ansøger vi om sponsorater til nogen af vores arrangementer. Skulle du kende til nogen, der kunne være interesseret i at støtte vores aktiviteter, så kontakt os endelig

Information om vores aktiviteter

 Hvis du ønsker information om vores forskellige aktiviter, så kan du følge os, på vores facebook side. Du kan også sende os en mail, med dine kontaktoplysninger, så vil du komme på vores nyhedsbrevs- liste. Der bliver kun sendt nyhedsbrev ud, når vi har planlagt en aktivitet. Hvilket er nogle få gange om året.

Vores team af instruktører 

 

 

På vores Sclerosecamp har vi allieret os med tre super kompetente instruktører. De er med hver deres personlighed og fagområde, med til at gøre vores sclerosecamp helt unik.

Jakob Hansen

Fysioterapeut


Jakob er uddannet fysioterapeut i 1995 og har siden arbejdet som privatpraktiserende fysioterapeut, de seneste 7 år i sin egen behandlings- og trænings-klinik Fysioteamet i Hellerup. Jakob specialiserer sig i bevægelses og smerterehabilitering med basis i funktionel neurologi. Det gør han bl.a. med baggrund i det amerikanske Z-health Performance, som han har uddannet sig i gennem de sidste 6-7 år. Som bi-beskæftigelse har Jakob siden 1994 afholdt uddannelser og kurser inden-for fitnessbranchen. Jakob er selv aktiv inden mountainbike, tennis og generelt udforskning af alsidige måder at bevæge sig på.

Hanne  Bousager Larsen

Leder, udviklingskonsulent og underviser


Hanne er leder, konsulent og underviser gennem 35 år for bl.a. egne træningscentre, Nike, Charlottehaven, Skodsborg, Club La Santa og nu Well-come fitness & spa siden 2009. Siden 1992 eventugeudvikler på Club La Santa med, Mod nye ressourcer for cancerramte , Sclerosecamp, ALT for Damernes luksuscamp og yogaretreats i Italien og Mallorca. ”Min passion er sund livsstil, træning, kost og psykologi" som jeg har dedikeret mit arbejdsliv til. Jeg formidler til det enkelte menneske, til grupper eller gennem ledelsesfunk-tioner. Mit personlige og professionelle engagement udspringer af, at jeg ønsker at skabe gode oplevelser og inspirere mennesker.

Ida Krak

Personlig træner og kostvejleder


Ida har mere end 20 års erfaring som Personlig træner og Kostvejleder. Hun har gennem årene hjulpet hundrevis af mennesker, kendte som ukendte, med sit energiske engagement og høje krav til kvalitet. Ida har en stor passion i at udforske og udvikle nye metoder og indgangsvinkler til at skabe resultater for sine kunder, både indenfor træning og kost. De sidste 5 år har hendes store interesse og uddannelsesindsats været lagt på Z-Health, som bygger på træning og livstilsoptimering med udgangspunkt i nervesystemet.

Sponsorer


 Da mange af vores deltagere, ikke har den bedste økonomi grundet sygdom, forsøger vi løbende at finde sponsorer, der ved at give et bidrag, kan hjælpe med til at vi kan afvikle vores aktiviteter, i et fornuftigt prisleje, til glæde for flest mulig personer.


En stor tak til vores sponsore, der på den måde hjælper med til at vi kan lykkes med vores projekter.


Kender du nogen, der kunne være interesseret i at donere, sponsorere, så tøv ikke med at kontakte os. 

Drugstars er sponsor på vores yoga forløb, der løber af staben i efteråret 2020. 

Foreningen Better Living

c/o Anita Gjellan

Henrik Hertz vej 2, 1 th,

2920 Charlottenlund

CVR nummer 32109888

Bank konto nummer 1551 11031307, Danske Bank


Kontakt os


Vores mail: sclerosecamp@gmail.com

eller via messenger på vores facebook side:

Sclerosecamp - Better movement - better livingFOLLOW US